Mycket Anna i höst

I höst kommer vi att få se mycket av Anna på TV. Förutom Starke man på SVT på söndagar så medverkar Anna även i Välkommen åter på TV4 samt i Gabba Gabba och i Robins. Glad höst!