Anna gör rösten till karaktären Margaux Needler i filmen ”Familjen Addams”

Margaux har ett eget inredningsprogram. Credit: MGM

Den uppmärksamme biobesökaren känner igen Annas röst i den elaka och manipulerande tv-inrederaren Margaux i filmen familjen Addams.