Gunvor i Starke man

gunvor

I ett varmt Göteborg spelar man just nu in humorserien ”Starke man”. Anna som Gunvor. Foto: Barbro Blomberg